Rozpoczęliśmy współprace z Orlen Medica

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy współpracę z nowym partnerem! Nasze specjalistyczne porady żywieniowe będzie można od tej pory uzyskać również w Orlen Medica!

ORLEN Medica Sp. z o.o. rozpoczęła działalność na rynku usług medycznych w styczniu 1998 roku. Misją spółki jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów. ORLEN Medica wypełnią ją poprzez stałą troskę o wysoką jakość usług medycznych i nieustanne śledzenie rozwoju nauk medycznych i myśli organizacyjnej.

Spółka świadczy usługi medyczne dla pracowników firm oraz osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym poprzez utworzone przez siebie Centrum Medyczne PetroLek.

ORLEN Medica oferuje szeroki zakres świadczeń zdrowotnych w lecznictwie otwartym. Świadczy usługi medyczne pracownikom, dla których pracodawca wykupił wybrany pakiet usług, zawierający między innymi badania profilaktyczne i specjalistyczne wchodzące w zakres medycyny pracy. Spółka świadczy także usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i lecznictwa specjalistycznego w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wraz z szerokim zapleczem diagnostycznym oraz rehabilitacją leczniczą. Realizuje także szereg programów w zakresie promocji zdrowia i szerzenia oświaty zdrowotnej.